Search
Close this search box.

آزمون نیازهای اساسی گلاسر

احساس می‌کنید به چه میزان عشق، صمیمیت و مهرورزی نیاز دارید؟
تا چه اندازه رفاه و سعادت انسان های دیگر برایتان مهم است؟
چه مقدار نیاز دارید که دیگران شما را پذیرفته و دوستتان بدارند؟
چه مقدار نیاز دارید که دیگران شما را مورد لطف و مهر و محبت قرار داده و شما نیز متقابلا به آنها محبت کنید و به آنها احساس تعلق خاطر نمایید؟
چه اندازه دوست دارید که با دیگران بجوشید و در مجالس، مراسم و فعالیت های گروهی فعالانه شرکت کنید؟
مسائلی مانند پس انداز، مخارج زندگی، مسکن، آینده شغلی و نظایر آنها تا چه اندازه ذهن شما را به خود مشغول می‌دارد؟
شدت میل جنسی خود را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در انجام کارها و اقدامات مخاطره آمیز تا چه اندازه محتاطانه عمل می‌کنید؟
از روبرویی با تجارب جدید و شروع راه‌های ناشناخته تا چه اندازه اجتناب می‌کنید؟
تا چه اندازه نیاز دارید که تمام چیزهایی را که انجام می‌دهید خودتان انتخاب کنید؟
تا چه میزان اعتقاد دارید که هیچ کس نباید به شما بگوید که چگونه زندگی خود را اداره کنید (بگوید چه بکنید و چه نکنید) ؟
تا چه میزان تمایل دارید آن چه را که می‌خواهید بدون توجه به دخالت ها و فشارهای همسرتان یا شریک‌تان حتما انجام رسانید؟
تا چه میزان اصرار دارید در تصمیم گیری های بزرگ و کوچک زندگی استقلال رای داشته باشید و بر وفق مراد خود عمل کنید؟

تا چه میزان اندازه نیاز دارید که بدون دخالت و مزاحمت و حتی حضور دیگران زمان هایی را برای خودتان در اختیار داشته باشید که هر گونه دل‌تان می‌خواهد از آن استفاده کنید؟
تا چه اندازه تلاش می‌کنید در زمینه کار خود به عنوان یک فرد توانمند و با لیاقت خود را نشان داده و شناخته شوید؟
تا چه اندازه دوست دارید که به دیگران دستور بدهید؟ (فرمان بدهید تا اینکه فرمان ببرید)
فکر می‌کنید تا چه اندازه اهل پیشرفت و رقابت هستید؟
تا چه اندازه دوست دارید که دیگران (اعم از فرزند، همسر یا دوستان‌تان) به حرف شما گوش دهند و از آن پیروی کنند؟
تا چه اندازه تلاش می‌کنید تا ثابت کنید ایده، فکر یا راه شما درست است و اصرار دارید که دیگران را متقاعد کنید که آن را قبول کنند؟
چقدر به شوخی، مزاح و لطیفه گویی نیازمندید؟
تا چه میزان به اوقات فراغت و سرگرمی‌های مخصوص به خودتان نیاز دارید؟
میزان شوخ طبعی و خوش مشربی خود را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تا چه میزان احساس می‌کنید که نیاز دارید به کار های غیر جدی و غیر رسمی مانند دوچرخه سواری، ماهیگیری، تماشای فیلم و دیگر سرگرمی های لذت بخش بپردازید؟
تا چه اندازه به دنبال اوقات سرگرم کننده و موقعیت های شادی بخش مانند جشن‌ها، مهمانی ها، مراسم سرگرم کننده، بازی ها و نظایر آنها هستید؟