Search
Close this search box.

تست ها

آزمون طرحواره‌های ناسازگار یانگ

اکنون از طرحواره‌درمانی در زوج‌درمانی نیز استفاده می‌شود، به عنوان نوعی مشاوره در رابطه، به هر یک از شرکا کمک می‌کند تا تله ذهنی خود را بشناسند و ببیند چگونه باعث درگیری و بهم خوردن رابطه می‌شود.

تست شخصیت‌شناسی مایرز-بریگز (MBTI)

تست MBTI، یک پرسش‌نامه روان‌سنجی فردی است که برای شناسایی نوع شخصیت، نقاط قوت و اولویت‌های افراد طراحی شده است.

تست NEO

پرسشنامه NEOPI-R یکی از آزمون های شخصیتی است که بر اساس تحلیل عوامل ساخته شده است و از جدیدترین ابزارها در زمینه شخصیت است که توسط مک کری و کوستا در سال ۱۹۸۵ تحت عنوان پرسشنامه شخصیتی NEO معرفی شد.

آزمون دلبستگی بزرگسالان

یکی از مهمترین مسائل در زندگی ما این است که بتوانیم روابط مثبت و طولانی با دیگران برقرار کنیم. اما بسیاری اوقات در واکنش به مسائل پیش آمده در رابطه ناراحتی‌هایی پیش می‌آید که رابطه را ممکن است کمی متزلزل کند.

کاربرگ شناخت من از طرف مقابل

با توجه به شناختی که از طرف مقابل‌تان دارید، نقاط قوت و ضعف او را از دیدگاه خود مشخص کنید.هر نکته بزرگ و کوچکی که به ذهن‌تان می‌رسد را ثبت کنید.

آزمون نگرش به ازدواج

افکار افراد در زمینه های مختلف با یک دیگر متفاوت است. نگرش افراد به موضوعات و موارد بسیاری می تواند مشابه و یا تفاوت های بسیاری داشته باشد. متفاوت است.